Akademik CV

EĞİTİM

Doktora : Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2012 – 2016
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2011 – 2012
Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, 2003 – 2008
Lise : Trabzon Anadolu Meslek Lisesi, Bilgisayar (Donanım), Trabzon, 1999 – 2003

YABANCI DİL

TOEFL – IBT : 87

TEZLER :

1. Okul Öncesi Çocukların Problem Çözme Sürecinde Teknoloji Destekli Şematik Düzenleyicilerin Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Doktora Tezi (Haziran, 2016)

2. Bilgisayar Programlama Eğitiminin Çocukların Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans Tezi (Eylül, 2012)

İlgi Alanları :

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu
Çocuklar İçin Üretim Odaklı Teknoloji Kullanımı
Okul Öncesinde Teknoloji Kullanımı
Algoritmik Düşünme ve Bilişimsel Düşünme Etkinlikleri
 

YAYINLAR

 

A. Uluslararası Diğer İndekslerde Taranan Makaleler (ESCI, ERIC, EBSCO, AEI, BEI):

A1. Çetin, E. & Solmaz, E. (2017). Is ICT Integration a Magic Wand for Education? A Comparative Historical Analysis Between Singapore and Turkey. Journal of Education and Future, Vol 12(1). Baskıda (ESCI).

A2. Özdemir, S., Çetin, E., Çelik, A., Berikan, B. & Yüksel, A.O. (2017). Furnushing New Generations with Productive ICT Skills to Make Them the Maker of Their Own Future. Journal of Education and Future, Vol 11(1). 137-158 (ESCI).

 

B. Ulusal ve Diğer İndekslerde Taranan Makaleler:

B1. Solmaz, E. & Çetin, E. (2017). Ask-Response-Play-Learn: Students’ Views on Gamification Based Interactive Response Systems. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, Vol 7(3). 28-40.

B2. Kılıç-Çakmak, E., Kukul, V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, B.S., Taşkın, N. & Marangoz, M. (2015). 2013 Yılı Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının İncelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I Dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, Vol 5(1). 128-160.

B3. Çetin, E., Özdemir, S. (2013). A Study on an Educational Website’s Usability. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol 83, Pages 683-688. (Tam metin bildiri makalesi)

 

C. Kitap / Kitap Bölümleri:

C1. Özdemir, S. Çetin, E. (2014). Teknolojik Ürünler ve Sınıftaki Kullanımı. Okul Öncesi Eğitimde Teknolojinin Rolü (Ed. Bayhan, P.). Ankara: Hedef CS Yayınları

C2. Çetin, E. (2013). Tanımlar ve Temel Kavramlar. Eğitsel Dijital Oyunlar: Kuram, Tasarım ve Uygulama, (Ed. Ocak, M.A.). Ankara: Pegem Akademi

C3. Çetin, E. (2013). Dijital Oyunların Geleceği. Eğitsel Dijital Oyunlar: Kuram, Tasarım ve Uygulama, (Ed. Ocak, M.A.). Ankara: Pegem Akademi

C4. Çetin, E. (2012). Mevcut Siteyi Analiz Etme. Web Siteleri İçin Kullanılabilirlik Ölçümleri, (Ed. Şengel, E., Özdemir, S.). Bursa: Ekin Yayıncılık

 

D. Bildiri Sunumları:

D1. Yüksel, A.O., Berikan, B. & Çetin, E. (2017). Çocuklar için Programlama Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2017). İnönü Üniversitesi, Malatya-Türkiye, 24-26 Mayıs 2017. (tam metin)

D2. Solmaz, E. & Çetin, E. (2017). Ask-Response-Play-Learn: Students’ Views on Gamification Based Interactive Response Systems. 8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2017). Antalya-Türkiye, 18-20 Mayıs 2017. (özet)

D3. Ağca, R.K. & Çetin, E. (2016). The Lifetime of Mobile Learning. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2016). Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye, 6-8 Ekim 2016. (özet)

D4. Çetin, E. & Solmaz, E. (2016). Is ICT Integration a Magic Wand for the Quality of Education? A Comparative Historical Analysis Between Singapore and Turkey. European Conference on Educational Research (ECER 2016). University College of Dublin-Ireland, 23-26 Ağustos 2016. (özet)

D5Çetin, E. & Ağca, R.K. (2016). Fatih Projesinin 2.Fazında Etkileşimli Tahta Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016). Rize-Türkiye, 16-18 Mayıs 2016. (özet)

D6. Ağca, R.K. & Çetin, E. (2016). Yeni Nesil 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Ortamlarının Eğitsel Kullanımı: Müze Eğitimi Örneği. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016). Rize-Türkiye, 16-18 Mayıs 2016. (özet)

D7. Ağca, R.K. & Çetin, E. (2015). Internet Safety and Safe Internet Usage of Children and Young Ages. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2015). Afyon-Türkiye, 20-22 Mayıs 2015. (özet)

D8. Berikan, B., Çetin, E. & Çakır, H. (2015). Instructional Systems Development (ISD): Improving Applicable ISD Model for the Purpose of Instructional Design for Technology Enhanced Learning Environment in Preschool Education. 2nd International Conference on Education and Social Sciences. İstanbul-Türkiye, 2-4 Şubat 2015. (tam metin)

D9. Çetin, E. & Özdemir, S. (2012). A Study on an Educational Website’s Usability. 2nd World Conference on Educational Technology Researches, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs, 27-30 Haziran 2012. (özet)

 

PROJELER

1. Ortaöğretim Fizik Öğretim Programı İle Bütünleşik, Etkileşimli Bilgisayar Animasyon, Simülasyon Ve Öğrenme Ortamları İçeren Modüller Hazırlanarak, Hizmet-İçi Eğitimler Yoluyla Yaygınlaştırılıp Eğitim Sürecine Uyumunun Sağlanması ve Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi, Proje Bursiyeri, (2011-2012) – TÜBİTAK 110K558

 

DİĞER AKADEMİK ETKİNLİKLER (Eğitim, Seminer Vb.)

A. Ulusal:

A1. Katılımcı – Sosyal Bilimlerde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 14-16 Aralık 2016

A2. Seminer Sunumu – Ne Söyledi? Ne Söylemek İstedi?” Discourse (Söylem) Analizi ve MAXQDA Kullanımı, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, 25 Ekim 2016.

A3. Düzenleyici – Genç Girişimciler Garajda, İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arası Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Yarışması, E-Game Show Oyun Yazılım ve Donanımları Fuarı, ATO Congresium, Ankara, 20-24 Mayıs 2015.

A4. Eğitici – “Download toplumundan upload toplumuna üreten nesil” üreten çocuklar Çalıştayı, 31. Ulusal Bilişim Kurultayı (Türkiye Bilişim Derneği), Ankara, 7 Kasım 2014.

A5. Konuşmacı – E-Mezun Web Sitesi Yeniden Yapılanma Çalışması Kullanılabilirlik Araştırması, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Mezunlarının İzlenme Projesi, E-Mezun Çalıştayı (Milli Eğitim Bakanlığı), Ankara, 26-28 Şubat 2014.

A6. Raportör – Uzaktan Eğitim, Eğitim Çalıştayı (Gençlik ve Spor Bakanlığı), Abant/Bolu, 24-26 Mayıs 2013.

A7. Seminer Sunumu – Eğiticilerin Eğitimi, Çocuklarda ve Gençlerde Dijital Vatandaşlık Algısının Oluşturulması ve Güvenli İnternet Projesi, (Mutlu Çocuklar Derneği, Gazi Üniversitesi, İnternet Geliştirme Kurulu) Ankara, 7 Nisan 2013.

A8. Seminer Sunumu – Microsoft Öğrenme Ortakları Programı – Yenilikçi Öğrenme ve Öğretim (ITL)– Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, 5 Eylül 2012.

A9. Eğitici – Video Düzenleme Programı ile Eğitsel Video Hazırlanması, Öğretmen Mesleki Gelişimi Eğitimi Projesi, (MEB – Türk Telekom A.Ş.) Kızılcahamam/Ankara, 27-28 Ocak – 3-4 Şubat 2012.

 

VERİLEN DERSLER

 

2016 – 2017 Bahar Bilgisayar – II (Lisans)
Eğitimde Grafik ve Canlandırma (Lisans)
Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi (Lisans)
Öğretmenlik Uygulaması (Lisans)
   
   

İŞ DENEYİMİ

2016 – : Arş. Gör. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kastamonu
2011 – 2016 : Araştırma Görevlisi (ÖYP), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara
2010 – 2011 : Araştırma Görevlisi (ÖYP), Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,  Kastamonu
2009 – 2010 : Eğitim Koordinatörü, Özel Nas Meslek Kursları,  Ankara
   
   
   
shared on wplocker.com